Arkitekturen i Bindesbøll Byen

Arkitektur
med karakter

Bindesbøll Byen bygges op omkring noget af det mest fantastiske arkitektur i Aarhus, Gottlieb Bindesbølls psykiatriske hospital fra 1850.

Med de nybyggede boliger skaber vi både karakterfuld arkitektur i sig selv og åbner op for den eksisterende arkitekturs særlige karakter. Den nye bydel forstærker de eksisterende og unikke kvaliteter, og den lader sig inspirere af og underordner sig nænsomt disse.

De 1.200 boliger får samme grundstruktur. En grundstruktur som vi varierer og forarbejder i de forskellige bykvarterer. Her er forskellige taghældninger, gavlmotiver, forskydninger og bygningshøjder samt et teglmateriale, der fremstår i forskellige farvenuancer inden for den gule, grå og rødbrune skala; Farvenuancer, der alle peger tilbage på det varierede og smukke teglarbejde i Bindesbøll anlægget.

Fire forskellige kvarterer

Bindesbøll Byen kommer til at bestå af fire forskellige kvarterer, der sætter hvert sit arkitektoniske fingeraftryk på området. Bygningerne og området er tegnet af Arkitema Architects, og de fire forskellige kvarterer får hvert sit særpræg.

Renæssancebyen er inspireret af de eksisterende stræder og smukke gavlmotiver i Gottlieb Bindesbølls anlæg. I renæssancebyen er nærheden til Bindesbøll-anlægget derfor meget tydelig.

Vi nyfortolker saddeltags- og gavlmotivet, og er i højder og opdelingen af husene meget opmærksomme på den eksisterende bebyggelse samt på at skabe de bedst mulige solforhold.

Ved at bygge mindre bygninger sikrer vi samtidig små torvedannelser, hyggelige stræder og intime gårdrum, der grænser op til de historiske bygninger. Saddeltagenes spil og facadernes forskydninger er med til at etablere en oplevelsesrig by.

Alle boligerne har store glaspartier, der sikrer lyse og imødekommende boliger.

Det grønne loop adskiller denne bydel fra de øvrige i Bindesbøll Byen.

Allébyen placerer sig ud til Bindesbøll Byens hovedakse, der strækker sig fra Renæssancebyen og hele vejen igennem Allébyen.

Denne del af Bindesbøll Byen er den tættest bebyggede, og har derfor en udpræget bymæssig karakter. Her bygger vi mere i højden, op til 4 etager og undtagelsesvis i 5 etager, i hyggelige karréer, der samler sig om grønne gårdrum.

Samtidig er vi meget optaget af skalaen. Således er bebyggelsen nærmest aksen højest, mens boligerne aftager i højden mod syd ved Harald Selmers Vej, mod nord ved Bækkelundsvej og mod vest ved Skovagervej for at tilpasse sig den mindre skala i denne del af området.

Aksen bliver den nye bydels livsnerve og hovedankomstvej for biler, cykler og gående. Vi giver denne akse en grøn karakter, og bevarer de eksisterende allétræer.

Parkkvarterets smukke park flankeres af nænsomt tilpassede rækkehuse i to etager. Fra stueplan er der direkte adgang til semiprivate forhaver og videre adgang ud til den grønne park.

Rækkehusene opføres i mindre klynger af fire-otte boliger, hvor boligerne forskyder sig i forhold til hinanden. På denne måde sikres privathed og samtidig etablerer vi et åbent og imødekommende område, der lægger op til gennemgang, skaber flot visuel sammenhæng og som samtidig sikrer variation i den samlede husrække.

Parkens slyngede stier fortsætter videre ind imellem Parkhusene.

Boligerne fremstår i et moderne og enkelt formsprog med store glaspartier, der sikrer masser af dagslys ind i boligerne. Samtidig opføres de et gedigent teglmateriale, der refererer tilbage til Bindesbøll bygningerne.

Derudover trækker Parkhusene sig tilbage i forhold til hovedbygningen i Bindesbøll anlægget, så denne kommer til sin fulde ret.

Skovbyens huse er adskilt fra resten af byen af Harald Selmers Vej og er samtidig placeret i et område med store, gamle træer samt et kuperet terræn.

Boligerne er 2-4 etagers opgangshuse med attraktive tagterrasser i højde med trækronerne og med flot kig til parken samt den omgivende by. Her mærker man virkelig nærheden til skoven, og vi bevarer de gamle træer ved at lave en nænsom punktbebyggelse nærmest skoven.

Som resten af Bindesbøll Byen er boligerne i Skovhusene udført i tegl, her i en mørk tegl. Et materiale der sikrer en flot sammenhæng hele Bindesbøll Byen rundt.

Samtidig udgør bugtende adgangsveje og små stiforløb oplevelsesrige forløb rundt i området.

Et byggeri med historie

Med etableringen af Bindesbøll Byen bliver de nyeste dele af det tidligere Psykiatrisk Hospital erstattet af nye bygninger, der bygges med stor respekt for særligt Bindesbølls og Meldahls byggeri. Både i de nye boligers egen arkitektur og ved, at de åbner op for de historicistiske bygninger.

Bindesbøll, Meldahl, Kampmann, Clausen …

Engang blev folk med psykiske sygdomme betragtet som galninge, dårer sindssyge eller afsindige, og ingen tænkte på at behandle dem. De skulle gemmes væk, så de ikke forstyrrede ”normale” mennesker.

Det ændrede sig imidlertid i første halvdel af 1800-tallet, og det er Jydske Asyl (siden Psykiatrisk Hospital) i Risskov et eksempel på.

I smuk natur byggede Arkitekten Gottlieb Bindesbøll  et smukt opholdssted, så psykiatriske patienter kunne få ro til sjælen, luft til at sprede vingerne og lys i hverdagen.

Gottlieb Bindesbølls løsning blev et historicistisk mesterværk, men samtidig var det helt sit eget. Facaderne blev bygget i karakteristiske gule tegl med vandrette røde bånd. Gavlene blev svunget i renæssancestil i et let genkendeligt og gentaget motiv. Og det hele blev omkranset af park og have.

Løbende udvidelser

Hovedbygningen stod færdig i 1852, men allerede få år efter var der behov for flere kvadratmeter, så der blev plads til 400 ”helbredelige” mod oprindeligt 130.

Der blev derfor bygget nye patientfløje, tegnet af arkitekten Ferdinand Meldahl, som blev taget i brug i 1861-62. De nye patientfløje var bygget med respekt for såvel bygningernes symmetri, som den arkitektoniske tone, Gottlieb Bindesbøll slog an.

I slutningen af 1800-tallet blev der tilføjet flere bygninger – blandt andet funktionærboliger tegnet af arkitekten Hack Kampmann, der også står bag bl.a. Aarhus Toldkammer og Aarhus Teater.

I 1958 blev der indviet et nyt børne- og ungdomspsykiatrisk hospital, og dette såvel som Psykiatrisk Institut blev tegnet af arkitekten Poul Clausen i en tidstypisk stil, der i mindre grad lagde sig op ad de historiske bygninger på grunden og generelt er ældet med lidt mindre ynde.

Bliv kontaktet ang. og få nyheder
omkring Bindesbøll Byen

Følg udviklingen af Bindesbøll Byen og bliv opdateret med information om bl.a.
byggeprocessen og historier om den nye bydel, Bindesbøll Byen.

Navn *
Email *
Jeg er interesseret i projektet som:

Ved tilmelding gemmer vi - naturligvis - dit navn og din mailadresse i vores nyhedsbrevarkiv. Vi beskytter dine data og videregiver ikke dine oplysninger til tredjepart. Vi bruger ikke dine data i anden sammenhæng end til vores nyhedsbrev. Hvis du på et tidspunkt ikke længere ønsker at få nyheder, er der et link til afmelding i hver mail, vi sender ud.

Vi bruger Mailchimp som vores marketing platform. Ved at klikke nedenfor, anerkender du, at dine oplysninger vil blive overført til Mailchimp til behandling. Få mere at vide om Mailchimps privatlivspraksis her.